Verschil tussen 432Hz & 440Hz – De zin en onzin

Verschil tussen 432Hz & 440Hz – De zin en onzin

432Hz of 440Hz? Dit is een thema dat constant terugkomt en het leidt tot veel misvattingen over het hele 440 Hz vs 432 Hz verhaal. Sommige mensen zeggen dat het het universele geluid is omdat het in overeenstemming is met het universum. Anderen zijn van mening dat 440 Hz is ingezet door de Nazi’s. Het onderwerp is er één met vele verhalen, laten we gaan kijken naar de feiten en de geruchten vergeten.

Hertz

Frequentie wordt gemeten in cycli per seconde, wat betekent dat het de standaard tijdseenheid gebruikte om het frequentienummer te bepalen. Omdat de tijdseenheid – de tweede – gebaseerd is op de rotatie van de aarde = 1 / 86.400 e van een dag, kan dit een natuurlijke verbinding benadrukken en misschien is er hier een soort van mathematische resonantie aan de gang.

 

Geluid wordt gemeten in Hertz (Hz) en wordt frequenties genoemd. Het menselijk oor kan 20Hz tot 20000Hz (20kHz) horen. Het voorbeeld is een digitaal beeld van hoe geluid eruit ziet. Naarmate de Hertz groter wordt (de toonhoogte wordt hoger), worden de golven steeds kleiner.

Geschiedenis

Om een volledig begrip te krijgen over de verschillende frequenties, moet je begrijpen waar al deze verschillende frequenties vandaan komen. De 432 Hz oorspronkelijk (althans enige bewering) dat het afkomstig is van Pythagoras (een Griekse filosoof, wiskundige en wetenschapper). Hij definieerde muziek op een manier die later bekend zou worden als de stemming van Pythagoras.

 

Pythagoreaanse stemming is een wiskundige formule vertaald naar een 3: 2 ratio’s en 2: 1 ratio’s die de intervallen frequenties definieert. Later werd dit idee gebruikt om muziekinstrumenten te maken en de zogenaamde perfecte kwint werd geboren. Hoewel dit in theorie allemaal gebaseerd is op verhoudingen, is er geen bewijs dat zijn afstemproces leidt tot A = 432 Hz. Het afstemmingsproces is één van de normen worden die we in de muziek kennen. Het wordt iets ingewikkelder dan dit.

 

Fictie: Pythagoras A = 432 Hz
Feit: Pythagoras gebruikte ratio’s om de toonhoogteverschillen tussen twee tonen te definiëren. Niemand kent de basistoon die hij gebruikte een referentie (tenzij je een originele Pythagoras Bell hebt, dan ben je de eerste).

Ondertussen was er rond de 1600 in Duitsland een andere afstemming voor instrumenten. Dit zou A = 567Hz zijn voor eenvoudige pijporgels. Terwijl Mozart 421Hz of 422Hz zou gebruiken voor het afstemmen van de instrumenten. Delen hiervan staan in het PDF-document: A brief history of the establishment of international standard pitch a=440 hertz.

 

De Duitse natuurkundige Johann Heinrich Scheibler bedacht een apparaat genaamd de Tonometer en deed de eerste experimenten met afstemming van 440 Hz in het midden van de 19e eeuw. De Tonometer bestond uit 54 afstemvorken met een bereik van 220 Hz tot 440 Hz met intervallen van 4 Hz. Zijn werk werd algemeen erkend en het gespreksonderwerp over een gestandaardiseerde afstemming werd geboren.

 

 

 

Na lang debat hebben de VS in 1936 440 Hz als standaard aangenomen. Europa volgde al snel nadat het werd goedgekeurd vele jaren nadat het voor het eerst op beide continenten was voorgesteld. Zelfs nu nog geloven musici dat muziek gespeeld in 432 Hz afstemming een betere respons van het publiek heeft, een kalmerend effect heeft en in totaal meer geïntegreerd klinkt.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 440 Hz is gekozen. Het lijkt erop dat de wetenschappelijke experimenten van Scheibler veel invloed hadden op deze keuze, in tegenstelling tot welke afstemmingen mogelijk meer in overeenstemming was met de harmonische verhoudingen en relaties die in de natuur werden gevonden.

 

Dit zou later leiden tot globale problemen. Het grootste probleem dat zich daarbij voordeed was dat mensen die in Frankrijk een hobo spelen, niet in een chinees orkest konden spelen.

 

Dit is een van de redenen waarom een wereldwijde standaard werd geïntroduceerd (niet persé door de nazi’s, het was een wereldwijd initiatief) en dit zou later bekend worden als ISO-16 (geregistreerd op 1975).

Meten is weten

Onderstaand grafiek laat zien hoe de 432 Hz-afstemming wordt afgeleid op basis van de harmonische verhoudingen van Pythagoras. Veelvouden van 2 en 3 vormen de basis van de grafiek, en de linkerkolom toont alle veelvouden van 2 als de noot C. In het midden zie je dat A = 432 Hz. Ook van belang is het getal 108, dat in veel spirituele tradities wordt gebruikt als een verenigend aantal. Mala kettingen gebruikt door boeddhisten zijn gemaakt met 108 kralen. Het getal 186624 in het blauwe vak is 432 in het kwadraat en is de frequentie van de snelheid van het licht binnen een honderdste van een decimaal. Elke kolom correspondeert ook met een notitie waarbij elk een 5e (kwint) uit elkaar staat. Je zult dit herkennen als de Cirkel van kwinten – de basis voor de muziektheorie, of op zijn minst de Westerse muziektheorie.

 

Het verschil in cijfers

Sommige wetenschappers hebben gemerkt dat de frequenties van de verschillende tonen in hele getallen kunnen worden uitgedrukt in het 432 Hz-afstemmingssysteem. Het 440 Hz-systeem resulteert in complexere fracties. Vaak is de eenvoudigste oplossing waarschijnlijk de juiste.

Modern Standard Tuning (A = 440 hz, C = 261.63 hz)

Stradivari/Verdi Stemming (A = 432 hz, C = 256 hz), berekend op basis van de Pythagorean-methode met een verhouding van 3: 2 voor dominanten, 11: 8 voor sub-dominanten, 2: 1 voor octaven.

 

Toon en frequenties (Hz)

 

— Mid laag (1 octaaf lager dan middel C)

 

C 130.81
D 146.83
E 164.81
F 174.61
G 196
A 220
B 246.94

 

— Mid (middel C)

 

C 261.63
D 293.66
E 329.63
F 349.23
G 392
A 440
B 493.88

 

— Mid hoog (1 octaaf boven middel C)

 

C 523.25
D 587.33
E 659.26
F 698.46
G 783.99
A 880.00
B 987.77

Toon en frequenties (Hz)

 

– Mid laag (1 octaaf lager dan middel C)

 

C 128
D 144
E 162
F 176
G 192
A 216
B 243

 

— Mid (middel C)

 

C 256
D 288
E 324
F 352
G 384
A 432
B 486

 

— Mid hoog (1 octaaf boven middel C)

 

C 512
D 576
E 648
F 704
G 768
A 864
B 972

De natuur roept!

De zon zingt zachtjes. Kokende en kloppende gassen maken geluidsgolven die resoneren als een bel of een gigantische gong in ons zonnestelsel. Deze trillingen zijn zichtbaar als golven wanneer ze het oppervlak bereiken, maar hun frequenties zijn te laag om door menselijke oren hoorbaar te zijn. Gelukkig kunnen astronomen aan de Stanford University deze akoestische drukgolven opnemen en ze ongeveer 42.000 keer versnellen om een frequentie te produceren die we kunnen horen. Het resultaat is een toon of een muzieknoot waarvan de frequentie 144 cycli per seconde is.

De frequentie van 432 Hz is gesynchroniseerd en harmonisch gerelateerd aan het ritme van het menselijk hart, dat 4.320 keer per uur verslaat (72 slagen per minuut).

Het kloppend hart is ook verbonden met grotere cycli van tijd. De retrograde cyclus van de sterren beweegt met een snelheid van 1 graad elke 72 jaar. Deze cyclus gaat elke 25.920 jaar rond, wat 432 keer 60 is (figuur 2). Het getal 432 is gerelateerd aan een nog groter kosmologisch tijdsbestek volgens de mythologie en de Sanskriet geschriften die de Kali-Yuga-cyclus van tijd beschrijven, zijn 432.000 jaar.

Wat voel jij?

Bekijk en luister vooral onderstaande video met koptelefoon of via luidsprekers. Merk op hoe de verschillende afstemmingen van invloed zijn op het hele frequentiebereik dat je hoort.

 

Terwijl je luistert, stel jezelf deze vragen:

  • Klinkt het meer geïntegreerd dan het andere?
  • Brengt men een bepaald bereik van frequenties naar voren?
  • Klinkt het dunner dan de anderen?
  • Voelt je je meer ontspannen, meer geagiteerd, of neutraal bij de verschillende stemmingen?

 

Sommige mensen geloven in specifieke antwoorden op deze vragen, maar de realiteit is dat er meer onderzoek nodig is op dit gebied om de massa’s op de een of andere manier te overtuigen. Daarnaast is het gehoor subjectief. Hierbij heeft ieder een andere belevingswereld. Er zijn bijvoorbeeld mensen die toondoof zijn en mensen met een absoluut gehoor (het vermogen van een luisteraar om tonen muzikaal te benoemen zonder eerst een referentietoon te hebben gehoord). De kunst is om zelf goed aan te voelen en je eigen conclussies te trekken.

Conclussie

Ondanks het gebrek aan concreet, wetenschappelijk bewijs over deze kwestie van het gebruik van A = 432 Hz afstemming voor therapeutisch werk, ben ik gedreven en blij om zoveel mogelijk mensen bereid te zien om het te proberen om met een open geest naar dit onderwerp te kijken en hun eigen conclusies te trekken op basis van individuele ervaring. Sommige lezers wisten zelfs niet dat stemmingen anders dan 440 Hz uberhaupt bestaan!

Lees meer

  • Het lied van de zon http://solar-center.stanford.edu/singing/
  • Aarde resonantie: Schumann resonantie https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
  • Noten en frequenties: http://www.sengpielaudio.com/calculator-notenames.htm
  • A brief history of the establishment of international standard pitch a=440 hertz: http://www.wam.hr/sadrzaj/us/Cavanagh_440Hz.pdf