Hoe klank jou kan helen – deel 2

Hoe klank jou kan helen – deel 2

Heb je ooit naar een orkest geluisterd die zich aan het voorbereiden is voor een symfonie? Er is eerst een choas van geluid met de houtblazers en strijkers, hoorns en pauken die nogal ruzie lijken te maken, maar wanneer ze hun instrumenten precies op elkaar hebben afgestemd, kan het geluid over je heen spoelen als een golf van vrede en  gelukzaligheid.

Het lichaam werkt op vrijwel dezelfde manier. Als een enkel instrument (orgel of orgaansysteem) een eigen deuntje speelt en niet in harmonie is met de rest van het lichaam, zal de kans op ziekte groter zijn.

Dr. John Beaulieu, ND, PhD legt uit:

Het fundamentele principe van Sound Healing is dat een onderliggend energieveld fysiek, emotioneel en mentaal gedrag of symptomen genereert. Als we het energieveld veranderen, zullen ook het fysieke, emotionele en mentale gedrag veranderen.

Zien is geloven

Een van de meest effectieve manieren om het energieveld te veranderen, is door een wetenschap genaamd cymatics. Onze blog staat vol met Cymatics van Journey of Curiosity. Bekijk ze hier. Hoewel hij niet de eerste was die ontdekte dat geluid kon genezen, was het Ernst Florens Friedrich Chladni (geboren in 1756) die voor het eerst klank vorm gaf op een metalen plaat.

 

Chladni’s techniek was voor het eerst gepubliceerd in 1787 in zijn boek Entdeckungen über die Theorie des Klanges (“Ontdekkingen in de Theorie van het Geluid”), bestond uit het strijken van een boog over de rand stuk metaal waarvan het oppervlak lichtjes bedekt was met zand. De plaat wordt gestreken tot hij resoneert, door de vibraties komt het zand in beweging en concentreert het zich langs de knooplijnen van het geluid waar het oppervlak stilstaat, en zo worden de knooplijnen geschetst. De patronen gevormd door deze lijnen Chladni-figuren worden genoemd.

Dr. Hans Jenny

Dr. Hans Jenny (geboren in 1904) deed verder onderzoek met een aantal fascinerende experimenten. Jenny bevestigde een oscillator aan een metalen plaat. Een oscillator is in een apparaat die trilling creëert, een oscillator werd bestuurd door een generator die verschillende frequenties (in Hertz) kan produceren. Hierdoor kan de toonhoogte welke resoneert op de plaat, worden aangepast naar wens.

 

Door de frequenties op de oscillator te veranderen, ontdekte Jenny dat zand, water of andere materialen kon veranderen in een aantal zeer interessante vormen door geluid. Deze vormen bootsten de eigenschappen van de goddelijke geometrie na, en hoe hoger de frequentie, hoe complexer de vormen lijken te zijn. Hij schreef hierover:

 

Omdat de verschillende aspecten van deze verschijnselen te wijten zijn aan trillingen, worden we geconfronteerd met een spectrum dat een patroonachtige, figuratieve formatie laat zien aan de ene pool en kinetisch-dynamische processen aan de andere kant, waarbij het geheel wordt gegenereerd en ondersteund door zijn essentiële periodiciteit.

Wat Jenny waarnam was een eenvoudige manier om materie tot leven te zien komen. Omdat we nu begrijpen dat door het opkomende veld van de kwantumfysica dat patronen tevoorschijn komen via energiegolven, toonden de platen de wetenschapper een soortgelijk fenomeen. In de oude Sumerische samenleving was dit een bekend feit. Dit is onder andere de reden waarom beoefeningen met mantra’s en zaadlettergrepen hoog in het vaandel stonden. De zaadlettergreep, OM, bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat een bepaalde frequentie op de ‘materie’ eromheen drukt en verandert zo het energetisch veld.

In Harmonie = regenereren

Wat is ziekte? 

Emotionele problemen die niet zijn opgelost, blokkeren de genezingsvibratie of zorgen ervoor dat de ziektetoestand terugkeert.
– R Gordon

 

Miljoenen mensen die de wetenschap van het geluid hebben bestudeerd, zijn gaan begrijpen dat bepaalde frequenties heel gezond zijn voor het menselijk lichaam. Over het algemeen probeer je resonantie te creëren – “Wanneer twee systemen trillen op verschillende frequenties, is er een aandrijvende kracht, resonantie genaamd, die ervoor zorgt dat de twee energie van de ene naar de andere overbrengen. Wanneer twee op dezelfde manier afgestemde systemen op verschillende frequenties trillen, is er een ander aspect van deze energieoverdracht genaamd meesleuren, waardoor ze op dezelfde frequentie uitlijnen en trillen. “(Richard Gordon). Het is dus mogelijk om met klank het fysieke lichaam en haar cellen te beinvloeden. Hierdoor kom je weer in de juiste resonanties.

Bepaalde frequenties zijn erg helend voor het menselijk lichaam.
Wanneer we ‘meevoeren’ met deze helende frequenties, vibreren onze lichamen en geesten in harmonie.

 

Een paar frequenties uitgelicht:

  • 285 Hz – signalen voor het genezen van cellen en weefsels. Laat het lichaam verjongd voelen.
  • 396 Hz – Bevrijdt schuld en angst om plaats te maken voor hoger vibrerende emoties.
  • 417 Hz – Maakt het ‘ongedaan maken’ van uitdagende situaties mogelijk.
  • 528 Hz – Genaamd om DNA te genezen, cellen te herstellen en bewustzijn te laten ontwaken
  • 639 Hz – Dit is de vibratie van het hart. Het staat gevoelens van liefde voor zichzelf en ‘ander’ toe totdat er geen onderscheid meer is. Om relaties in balans te houden, luister naar deze frequentie.
  • 741 Hz – Genoemd om de cellen te reinigen en te genezen van blootstelling aan elektromagnetische straling. Helpt iemand in empowerment te veranderen zodat ze de realiteit kunnen creëren die ze willen zien.
  • 852 Hz – Wekt de intuïtie op.
  • 963 Hz – Activeert de pijnappelklier en brengt het lichaam in een perfecte, originele staat.

 

Natuurlijk zijn er nog meer frequenties, waarvan er vele zelfs niet binnen het gehoorbereik van de mens vallen, maar ze zijn niettemin genezend. George Lakhovsky, een Russische ingenieur, begreep ook de kracht van geluid. Hij begreep dat bepaalde frequenties een levend wezen sterker zouden maken.

George Lakhovsky ging er van uit dat iedere cel zijn eigen resonantie-frequentie heeft. Werd een orgaan of een deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan werd de resonantie van die cellen lager. Zijn gedachte was om een toestel te ontwikkelen dat in staat was om een veld aan frequenties in een breed spectrum te genereren zodat wanneer men een ziek persoon of de aangetaste delen van het lichaam in dit frequentiespectrum zou plaatsen, die aangetaste cellen hun eigen frequentie moesten herkennen en dan weer in hun eigen resonantie-freqentie zouden gaan resoneren, zodat de ziekte zou verdwijnen.

 

Lakhovsky had het over regeneratie van het lichaam, wat verder gaat dan genezing. Regeneratie is een vervanger van verloren gegane cellen door gelijkwaardige nieuwe. Deze regeneratie zou op een volledig natuurlijke manier gebeuren; onze cellen bestaan immers uit resonantie- (trillings-) frequenties, en worden, maar ze worden teruggeplaatst in de juiste frequentie, geregenereerd, wat als resultaat heeft dat het lichaam in alle opzichten beter gaat functioneren.

 

Lakhovsky ging verder en dacht dat het mogelijk moest zijn om degeneratieve ziektes als leukemie en kanker op deze manier te stoppen in het lichaam en zelfs te genezen. Hij ontwierp de Multi-wave-oscillator (zie bovenstaande afbeelding) en men was in staat om genezingsprocessen te activeren en bovendien bleek men in staat om de meeste gevallen van kanker, leukemie, osteoporose enz. te doen genezen. Een belangrijk deel van het werk van Lakhovsky vond plaats rond 1920-1930. In landen als Frankrijk, Italië, Engeland en Duitsland stonden diverse van Lakhovsky’s toestellen te draaien, maar deze zijn langzaamaan weer verdwenen. Volgens velen omdat ze te snel resultaat opleverden. Maar of dat zo is?