Ancient Solfeggio Frequencies?

Ancient Solfeggio Frequencies?

“Ancient Solfeggio Frequencies” vs Solfeggio

Een bekende quote van Nicola Tesla:

“If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.” – Nikola Tesla

 

Ancient Solfeggio Frequencies (volgens velen)

Ancient Solfeggio Frequencies zijn claims over een bepaalde reeks geluidsfrequenties (396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz) afgeleid van een numerologisch systeem van familienummergroepen. Namelijk: 3-6-9 en 1-2-4-8-7-5

 

Als de 3 6 9 direct gerelateerd zijn aan het patroon en de vorm van de Schepping, zowel fysiek als energetisch, dan vertegenwoordigen ze door logica elk een specifieke fase in de Schepping op weg naar voltooiing.

 

Hetzelfde drie patroon herhaalt zich ook op de oude genezingsfrequenties, de geluiden van de schepping, de Solfeggio-frequenties. Hier zijn de 9 oude Solfeggio healing-frequenties vereerd als de geluiden van de schepping:

 

174 Hz – 285 Hz – 396 Hz – 417 Hz – 528 Hz – 639 Hz – 741 Hz – 852 Hz – 963 Hz

 

De Solfeggio in de Pythagorean Skine-methode verlaagt de getallen tot hun gehele getallen van één cijfer, wat de ‘Regel van Drie’ ondersteunt.

 

174 Hz 1 + 7 + 4 = 12 (12-3 = 9)      285 Hz 2 + 8 + 5 = 15 (15-6 = 9)
396 Hz 3 + 9 + 6 = 18 (18-9 = 9)    417 Hz 4 + 1 + 7 = 12 (12-3 = 9)
528 Hz 5 + 2 + 8 = 15 (15-6 = 9)     639 Hz 6 + 3 + 9 = 18 (18-9 = 9)
741 Hz 7 + 4 + 1 = 12 (12-3 = 9)       852 Hz 8 + 5 + 2 = 15 (15-6 = 9)
963 Hz 9 + 6 + 3 = 18 (18-9 = 9).

Maar wat is Solfeggio?

Solfeggio of solfège staat voor een muziekonderwijsmethode. Wikipedia zegt: Solfège of notenleer is de stelselmatige training van het muzikale gehoor door middel van een muzikale zangoefening, waarbij de melodie gezongen wordt zonder de tekst en met gebruikmaking van alleen de namen van de noten.

 

Maak kennis met Guido van Arezzo. Geboren rond 991 of 992, was hij een benedictijnse monnik en muziektheoreticus, die een betere manier wilde om liederen aan andere monniken te leren. Destijds gebruikten muzikanten hexachords of sets van zes toonhoogtes.

 

Hij ontwikkelde een systeem dat nu bekend staat als de Guidonian Hand. Zonder te vallen in een middeleeuws konijnenhol, laten we zeggen dat de noten van de hexachords in kaart werden gebracht op de vingers en gewrichten van de hand. Een leraar kan naar een deel van de hand wijzen en de student weet een bepaalde toonhoogte te zingen.

 

De notities hadden namen nodig om dit te laten werken, dus Guido gebruikte een hymne voor Johannes de Doper, bekend als Ut queant laxis. Elke muzikale frase begint bij een steeds hogere noot op het hexachord. Luister naar de eerste lettergreep van elke zin:

 

UT queant laxis,
REsonare fibris,
MIRA gestorum,
FAmuli tuorum,
SOLVE polluti,
LAbii reatum,
Sancte Iohannes.

 

De Latijnse initialen voor Saint John (Sancte Iohannes) zijn S en I, dus SI werd uiteindelijk toegewezen aan de zevende toon, een toonhoogte die niet wordt gebruikt in deze hymne. Nu had Guido UT, RE, MI, FA, SOL, LA en een visuele manier om met behulp van een hand aan te geven welke toonhoogte hij moest zingen. Tegenwoordig leren muzikanten nog steeds een soortgelijk systeem bekend onder het Franse woord solfege dat, net als solfeggio, zijn naam ontleent aan de noten SOL en FA.

Maar wat zijn nou de Ancient Solfeggio Frequencies?

Dr. Candice Pert, PhD: ” Ik ontdekte dat deze frequenties al jaren geleden aan de kerk waren gegeven voor een zeer spiritueel doel. De kerk was een prachtige plek voor de mensen in de dorpen om samen te komen. De kerk diende als een sociale, politieke en spirituele plek. Mensen kwamen naar de mis, die in die tijd in het Latijn werd gedaan (totdat Vaticanum II kwam). Wanneer mensen in Latijnse of muzikale tonen zingen, is het erg krachtig, omdat het alle beperkte denkvormen doorloopt en naar diepere niveaus van het onderbewustzijn gaat – inzichten die verder gaan dan overtuigingssystemen.”

 

Toen Dr. Joseph Puleo de frequenties ging onderzoeken, werd hij doorverwezen naar een monseigneur aan een universiteit in Spokane WA, die hoofd was van de middeleeuwse afdeling.

 

Bovendien, toen dr. Puleo de tonen verder onderzocht, kwam hij een boek met Gregoriaanse gezangen van professor Emeritus Willi Apel tegen die beweerde dat de gezangen die vandaag worden gebruikt totaal onjuist waren en de geest van het katholieke geloof ondermijnden. Bovendien meldde professor Apel dat er “honderdzevenenvijftig zangstukken blijkbaar vermist werden.” De katholieke kerk heeft deze originele gezangen “verloren” . De gezangen waren volgens hen gebaseerd op de oude originele toonladder van zes muzieknoten genaamd de ‘Solfeggio’.

 

Volgens helderinzicht.com staan de Solfeggio Frequenties hiervoor:

 

1) 174 Hz Basis –gronding/fundering Deze frequentie rangschikt energie en perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgen voor een stabiele basis voor de versnelling en evolutie van bewustzijn. Door te leren onderscheiden,wordt de persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie terwijl de luisteraar wordt voorbereid voor een vreugdevol en betekenisvol leven..

2) 285Hz – Kwantum gewaarzijn  Deze frequentie helpt in de versnelling en expansie van bewustzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van gewaarzijn. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid en kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling terwijl ware kracht wordt hersteld. Bovendien ontdekt de persoonlijke wil ware expressie en rede gevolgd door juiste actie.

3) 396Hz –Bevrijding van angst De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert de blokkades die voor echte vrede liggen. Waar geheugen wordt hersteld waardoor de luisteraar toegang krijgt tot innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht en gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar bevrijding.

4) 417Hz – Transmutatie(omzetten van energieën of herscheppen) Het zien van waarheid staat de luisteraar toe om moeilijkheden en tegenslagen om te zetten in vrede. Het brengt orde en innerlijk luisteren naar nieuwe hoogten van zelftransformatie. De innerlijke gids of het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door dat de expressie van heldere visie en kracht in werking treedt.

5) 528Hz -DNA reparatie(Wonder) Intuïtie wordt uitvergroot en leidt de kwaliteit van de Rede, waarmee de bron van wijsheid en licht door de herinnering van het wonder wordt herontdekt in elk moment. De luisteraar heeft contact met zijn/haar kracht en vrede als hun doel zich ontvouwt door middel van vrije wil en goddelijke wil.

6) 639Hz – Relationele harmonisatie De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

7) 741Hz – Expansie van bewustzijn Deze frequentie ontvouwt heldere visie en opent de potentie van een mind die zelfbeschikkend en zelfkracht heeft;geordend en vrij. Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis.

8) 852Hz – Ontwaken van intuïtie Deze frequentie schept kracht door de herkenning dat de luisteraar verbonden is met de bron van alle ware kracht. Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

9) 963Hz – Goddelijke Zingeving, Betekenis en Doel De aanwezigheid van goddelijkheid wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren. De balans van kracht en vrede wordt ingebed in de luisteraar, waardoor Licht en Liefde de ervaring in het huidige moment leidt.

Waar komen de cijfers vandaan?

Marko Rodin heeft de bron ontdekt van de niet-stoppende spin van het elektron. Hoewel wetenschappers weten dat alle elektronen in het universum ronddraaien, hebben ze nooit de bron van deze spin ontdekt. Rodin heeft de ondersteunende geometrie van het universum ontdekt, het weefsel van de tijd zelf. Marko heeft dit gedaan door alle hogere wiskunde (calculus, geometrie, scalaire wiskunde) te reduceren tot discrete numerieke wiskunde.

3-6-9

Zoals je rechts kan zien, zijn 3, 6 en 9 niet te vinden in het patroon. Wetenschapper Marko Rodin gelooft dat deze getallen een vector vertegenwoordigen van de derde naar de vierde dimensie, die hij een ‘fluxveld’ noemt. Dit veld zou een hoger dimensionale energie moeten zijn die het energiecircuit van de andere zes punten beïnvloedt.

 

Randy Powell, een student van Marko Rodin, zegt dat dit de geheime sleutel is tot gratis energie, iets wat we allemaal weten dat Tesla onder de knie had.

 

Er is iets interessants als je 3, 6 of 9 gaat verdubbelen. 3 verdubbeld is 6; 6 verdubbeld is 12 wat zou resulteren in 3; in dit patroon is er geen sprake van 9. Het is alsof 9 hier los staat van alles, volledig vrij van beide patronen.

 

Maar als je 9 begint met te verdubbelen, krijg je altijd 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576 …

 

Daarnaast komt de 9 ook steeds terug in de geometrie:

Triangle = 180

Square / Circle = 360

Pentagon = 540

Hexagon = 720

Septagon = 900

Octagon = 1080

Tetrahedron = 720

Cube = 2160

Octahedron = 1440

Icosahedron = 3600

Flower of life = 2160

1 = 1
2 = 2
4 = 4
8 = 8
16 = 7
32 = 5
64 = 1
128 = 2
256 = 4
512 = 8
1,024 = 7
2,048 = 5
4,096 = 1
8,192 = 2
16,384 = 4
32,768 = 8
65,536 = 7
131,072 = 5
262,144 = 1
524,288 = 2
1,048,576 = 4
2,097,152 = 8
4,194,304 = 7
8,388,608 = 5
16,777,216 = 1
33,554,432 = 2
67,108,864 = 4
134,217,728 = 8
268,435,456 = 7
536,870,912 = 5
1,073,741,824 = 1
2,147,483,648 = 2
4,294,967,296 = 4
8,589,934,592 = 8

1-2-4-8-7-5

Het nummer staat aan de linkerkant, het horizontale optelresultaat staat aan de rechterkant. Merk op hoe het patroon 1,2,4,8,7,5 voor onbepaalde tijd herhaalt.

In vortex-wiskunde (de wetenschap van de torusanatomie) is er een patroon dat zich herhaalt: 1, 2, 4, 8, 7 en 5, en dus op 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

Laten we beginnen bij 1, verdubbeld is het 2; 2 verdubbeld is 4; 4 verdubbeld is 8; 8 verdubbeld is 16 wat betekent 1 + 6 en dat is gelijk aan 7; 16 verdubbeld is 32 resulterend in 3 + 2 gelijk aan 5 (je kunt 7 verdubbeld doen als je wilt, die je zou krijgen 14 resulterend in 5); 32 verdubbeld is 64 (5 verdubbeld is 10), wat resulteert in een totaal van 1; Als we doorgaan zullen we hetzelfde patroon blijven volgen: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …

 

Als we in omgekeerde volgorde van 1 beginnen, krijgen we hetzelfde patroon alleen nog in omgekeerde volgorde: de helft van de helft is 0,5 (0 + 5), gelijk aan 5. De helft van 5 is 2,5 (2 + 5) gelijk aan 7, enzovoort.

Conclusie: Ancient Solfeggio Frequencies

Jamie Buturff legt de conclusie haarfijn uit in onderstaande video: