Hersengolven – Hersenfrequenties

Hersengolven – Hersenfrequenties

We hebben allemaal dat magische gevoel ervaren van geraakt te zijn met ‘een hersengolf’. Dat moment van hernieuwde helderheid, verschuiving in perspectief of een nieuw idee. En meestal lijkt het uit het niets te verschijnen. Tussen twee slokjes koffie door of terwijl je een wandeling maakt.

 

Hoewel ‘een hersengolf’ een manier van spreken kan zijn om onze gedachten te beschrijven, kunnen wetenschappers en clinici letterlijke hersengolven gebruiken, gemeten op het hoofd, om het functioneren van het menselijk brein te helpen begrijpen. Het blijkt dat de sleutel tot het hebben van meer van deze ‘aha’-momenten ligt in het begrijpen van de wetenschap achter hersengolven. Neurowetenschappers bestuderen al bijna een eeuw hersengolven – de populaire naam voor het gebied van elektro-encefalografie.

Een ander aspect van de resonantie van de sonische chakra’s heeft te maken met de werkelijke frequentie of grondtoon van elk chakra. Er zijn verschillende noten en schalen. Vaak gebruiken mensen voor chakra frequenties (of tonen) een diatonische hoofdschaal, beginnend op noot C. Dit is een van de meest populaire systemen die worden gebruikt om de chakra’s te resoneren. Het is slechts één systeem en er zijn anderen.

Wat zijn hersengolven?

De hersenen hebben miljarden neuronen en elk individueel neuron verbindt (gemiddeld) met duizenden anderen. Communicatie vindt plaats tussen hen door kleine elektrische stromen die langs de neuronen en door enorme netwerken van hersencircuits reizen. Wanneer al deze neuronen worden geactiveerd, produceren ze elektrische pulsen – visualiseer een golf die door de menigte in een sportarena kabbelt – deze gesynchroniseerde elektrische activiteit resulteert in een “hersengolf”.

 

Wanneer veel neuronen op deze manier op dezelfde manier samenwerken, is deze activiteit sterk genoeg om zelfs buiten de hersenen te worden gedetecteerd. Door elektroden op de hoofdhuid te plaatsen, kan deze activiteit worden versterkt, geanalyseerd en gevisualiseerd. Dit is elektro-encefalografie, of EEG – een fraai woord dat alleen een elektrische hersengrafiek betekent. (Encephalon, het brein, is afgeleid van de oude Griekse “enképhalos”, wat betekent in het hoofd.)

 

Een manier waarop EEG-hersengolven informatie overbrengen, is hun herhalingssnelheid. Sommige oscillaties, gemeten op de hoofdhuid, komen voor bij meer dan 30 cycli per seconde (en tot 100 cycli per seconde!). Deze cycli, ook wel frequenties genoemd, worden gemeten als Hz, of Hertz, naar de wetenschapper die het bestaan ​​van elektromagnetische straling heeft bewezen. golven.

 

Op deze manier bekeken, komen hersengolven in vijf smaken, die elk overeenkomen met een Griekse letter. Zoals we zullen zien, komen deze verschillende hersengolven overeen met verschillende toestanden van gedachte of ervaring. Hoewel er veel andere manieren zijn om hersengolven te analyseren, zijn veel beoefenaars van een veld met de naam neurofeedback afhankelijk van het delen van hersentrillingen in deze vijf categorieën.

 

Sommige van deze hersenoscillaties zijn gemakkelijker waarneembaar op specifieke delen van de hoofdhuid, wat overeenkomt met de delen van de hersenen net eronder. De hersenen hebben veel gespecialiseerde regio’s die overeenkomen met verschillende processen, gedachten en sensaties. Bepaalde oscillaties weerspiegelen vaak verschillende regio’s en netwerken in de hersenen die met elkaar communiceren.

De 5 belangrijkste soorten hersengolffrequenties

Verschillende patronen van hersengolven zijn te herkennen aan hun amplituden en frequenties. Hersengolven kunnen vervolgens worden gecategoriseerd op basis van hun niveau van activiteit of frequentie. Het is echter belangrijk om te onthouden dat hersengolven niet de bron of de oorzaak zijn van hersenaandoeningen, of van onze ervaringen van onze eigen geest – ze zijn slechts enkele van de detecteerbare reflecties van de complexe processen in de hersenen die onze ervaring van zijn, denken en waarnemen.

 

Langzame activiteit verwijst naar een lagere frequentie en hoge amplitude (de afstand tussen twee pieken van een golf). Deze oscillaties zijn vaak veel groter in amplitude (golfdiepte). Denk: laag, de diepe slag van een trommel.

Snelle activiteit verwijst naar een hogere frequentie en vaak kleinere amplitude. Denk: hoge fluit.
Hieronder staan vijf vaak beschreven hersengolven, van de snelste activiteitsniveaus tot de langzaamste.

Gamma Hersengolffrequentie

 

  • Frequentie: 32 – 100 Hz
  • Verbonden staat: verhoogde perceptie, leren, probleemoplossende taken

 

Gamma-hersengolven zijn de snelst meetbare EEG-hersengolven en zijn gelijkgesteld aan ‘verhoogde perceptie’ of een ‘piek-mentale toestand’ wanneer er gelijktijdig informatie wordt verwerkt uit verschillende delen van de hersenen. Gamma-hersengolven zijn veel sterker en regelmatiger waargenomen bij mediteerders op zeer lange termijn, met inbegrip van boeddhistische monniken.

Beta Hersengolffrequentie

 

  • Frequentie: 13-32 Hz
  • Staat: Alert, normaal alert bewustzijn, actief denken

 

Bijvoorbeeld:

– Actief gesprek
– Beslissingen nemen
– Een probleem oplossen
– Focussen op een taak
– Een nieuw concept leren

 

Beta-hersengolven zijn het gemakkelijkst te detecteren wanneer we actief bezig zijn met actief denken.

Alfa Hersengolffrequentie

 

  • Frequentie: 8 – 13 Hz
  • Staat: fysiek en mentaal ontspannen

 

Alfa-hersengolven zijn enkele van de gemakkelijkst waar te nemen en waren de eerste die ontdekt werden. Ze worden detecteerbaar als de ogen gesloten zijn en de geest ontspannen is. Ze zijn ook vaak te vinden tijdens activiteiten zoals:

 

– Yoga
– Vlak voor het inslapen
– Creatief en artistiek zijn

Theta Hersengolffrequentie

 

  • Frequentie: 4-8 Hz
  • Staat: Creativiteit, inzicht, dromen, verminderd bewustzijn

 

Volgens professor Jim Lagopoulos van de universiteit van Sydney “hebben eerdere studies aangetoond dat theta-golven diepe ontspanning aangeven en vaker voorkomen bij zeer ervaren meditatiebeoefenaars. De bron is waarschijnlijk de frontale delen van de hersenen, die worden geassocieerd met het monitoren van andere mentale processen. ”

 

Meestal zijn theta-hersengolven sterk waarneembaar als we in onze slaap dromen (denk aan de film Inception), maar ze zijn ook te zien tijdens:

 

– Diepe meditatie
– Dagdromen
– Wanneer we een taak uitvoeren die zo automatisch is dat de geest er afstand van kan doen, b. tanden poetsen, douchen. Onderzoek heeft ook een positieve associatie van theta-golven met geheugen, creativiteit en psychologisch welbevinden aangetoond.

Delta Hersengolffrequentie

 

  • Frequentie: 0.5 – 7 Hz
  • Staat: Creativiteit, inzicht, dromen, verminderd bewustzijn

 

Dit zijn de langzaamste van alle hersengolven en zijn het sterkst wanneer we genieten van herstellende slaap in een droomloze toestand. Dit is ook de staat waarin genezing en verjonging worden gestimuleerd, daarom is het zo cruciaal om elke nacht voldoende te slapen.