Een blik op de Aura

Een blik op de Aura

Ee r zijn veel menselijke energievelden. Deze omvatten de fysiek meetbare elektromagnetische en magnetische velden die worden gegenereerd door alle levende cellen, weefsels en organen, en het lichaam als geheel. Maar er zijn ook biovelden – subtiele of vermeende velden die voortkomen uit deze pulserende eenheden van het leven – evenals onze subtiele energielichamen, kanalen en aspecten van het zelf. Wij houden in dit artikel enkel bij het Etherische veld.

Het Etherische veld

Het woord etherisch wordt vaak gebruikt als een vervangend woord voor de termen als het subtiele lichaam of de aura. Er zijn onafhankelijke etherische velden rond elke vibrerende eenheid van leven, van een cel tot een plant tot een persoon, evenals een specifiek etherisch veld dat verbonden is met het lichaam, zoals beschreven onder “Speciale menselijke energievelden” hieronder.

 

De term etherisch is een afgeleide van het woord ether, dat wordt beschouwd als een medium dat ruimte doorlaat en transversale golven van energie uitzendt. Wanneer het wordt geassocieerd met het geheel van het auraveld, omringt het het hele lichaam, daarom is het een cruciaal deel van het menselijke energieveld.

 

Als een afzonderlijk energielichaam, wat een meer substantiële en populaire kijk is, verbindt het etherische lichaam het fysieke lichaam met andere subtiele lichamen die dienen als een matrix voor fysieke groei. Barbara Brennan (wie gezien wordt als een aura expert) suggereert dat dit menselijke energieveld al bestaat  voordat de cellen groeien. Lawrence en Phoebe Bendit zeggen hetzelfde van het auraveld en beweren dat het in elk deeltje van het lichaam doordringt en er als een systeem voor fungeert.

 

Dr. Kim Bonghan verbindt het etherische lichaam en de meridianen en suggereert dat de meridianen een interface vormen tussen het etherische menselijke energieveld en het fysieke lichaam. Het etherische lichaam creëert de meridianen, die op hun beurt het fysieke lichaam vormen.

 

De Aura

Wetenschappers hebben het bestaan van de aura, het menselijke energieveld dat ons hele lichaam omringt, al meer dan honderd jaar bestudeerd en onderbouwd, wat bijdraagt aan de kennis die onze voorouders al hadden. Dit veld bestaat uit meerdere banden van energie die aurische lagen of aurische velden worden genoemd en die het subtiele lichaam omvatten en ons verbinden met de buitenwereld.

 

De aura is in veel culturen bekend onder vele namen. De kabbalisten noemden het een astraal licht. Christelijke kunstenaars beeldden Jezus en andere figuren af als omringd door coronas van licht. De Vedische geschriften en leringen van de Rozekruisers, Tibetaanse en Indiase boeddhisten en vele inheemse Amerikaanse stammen beschrijven het menselijke energieveld in detail. Zelfs Pythagoras besprak het veld, dat werd waargenomen als een lichtgevend lichaam. John White en Stanley Krippner, auteurs van Future Science, zevenennegentig verschillende culturen weer die verwijzen naar de menselijke aura, elke cultuur noemt het een andere naam.

Onderzoek heeft deze subtiele lichaamstheorieën onderstreept en een extra element van het aurische menselijke energieveld uitgebreid: de verbinding met het innerlijke heiligdom van de mens.

 

Bijvoorbeeld, in 1911 onderzocht Dr. Walter Kilner de aura met gekleurde filters en een speciale soort koolteer. Hij ontdekte drie zones: een donkere laag naast de huid, een meer etherische laag die in een loodrechte hoek ten opzichte van het lichaam stroomt, en een delicate buitenkant met contouren van ongeveer zes centimeter breed. Het belangrijkste was dat de condities van deze ‘aura’, zoals hij het noemde, verschoven in reactie op de gemoedstoestand en gezondheid van een subject. In het begin van de jaren 1900 bevorderde dr. Wilhelm Reich onze kennis van het menselijke energieveld en zijn kwaliteiten door experimenten met het bestuderen van een universele energie die hij “orgone” noemde.

 

Tijdens zijn studies observeerde hij energie die in de lucht pulseerde en alle levende en levenloze objecten en wezens omringde. Veel metafysici geloven dat orgone equivalent is aan chi of prana. Hij merkte ook op dat congestiegebieden konden worden opgeruimd om negatieve mentale en emotionele patronen vrij te maken en daarmee verandering te beïnvloeden. Dit benadrukte de verbindingen tussen de subtiele en de fysieke energieën, evenals emotionele en mentale energieën.

 

Toen Dr. Zheng Rongliang van Lanzhou University in China de stroom van chi uit een menselijk lichaam met een unieke biologische detector meet, liet hij zien dat niet alleen de aurapuls pulseert, maar dat niet ieders menselijke energieveld met dezelfde snelheid of intensiteit pulseert. Deze studie werd herhaald door onderzoekers van het Shanghai Atomic Nuclear Institute of Academia Sinica.

Meer onderzoeken

Fysiek veld: Laagste in frequentie. Reguleert het menselijk lichaam.
Etherisch veld: Blauwdruk voor de fysieke structuur die het omringt. Er is ook een etherisch menselijk energieveld voor de ziel.
Emotioneel veld: reguleert de emotionele toestand van het organisme.
Mentale veld: verwerkt ideeën, gedachten en overtuigingen.
Astrale gebied: een verbinding tussen de fysieke en spirituele rijken. Vrij van tijd en ruimte.
Etherische template: bestaat alleen op het spirituele vlak en bezit de hoogste idealen voor het bestaan.
Hemelveld: toegang tot universele energieën en dient als een sjabloon voor de etherische velden.
Causaal veld: regisseert lagere niveaus van bestaan.

Sovjetwetenschappers van het Bioinformation Institute, onder leiding van A. S. Popow, hebben het menselijke energieveld gemeten, of meer specifiek, de biobronnen die zich in het omringende energielichaam manifesteerden. Ze ontdekten dat levende organismen trillingen uitstralen met een frequentie tussen 300 en 2.000 nanometer. Ze noemden dit veld het “bioveld” en ontdekten dat mensen met een sterk en wijdverbreid bioveld hun energie met meer succes kunnen overdragen. Dit onderzoek werd later bevestigd door de Medical Science Academy in Moskou.

 

Een van de meer overtuigende onderzoeken op dit gebied werd uitgevoerd door Dr. Valerie Hunt. In A Study of Structural Neuromuscular, Energy Field en Emotional Approaches registreerde ze de frequentie van signalen met lage millivoltage die afkomstig waren van het lichaam tijdens Rolfing-sessies. Ze maakte deze opnames met behulp van elektroden van zilver en zilverchloride op de huid. Wetenschappers analyseerden vervolgens de geregistreerde golfpatronen met een Fourier-analyse en een sonogram-frequentieanalyse. Het menselijke energieveld bestond inderdaad uit een aantal verschillende kleurenbanden, die correleerden met de chakra’s. De volgende resultaten, ontleend aan het onderzoek van februari 1988, vertoonden correlaties van kleurenfrequenties in Hertz of cycli per seconde:

+ Blauw 250-275 Hz plus 1.200 Hz
+ Groen 250-475 Hz
+ Geel 500-700 Hz
+ Oranje 950-1050 Hz
+ Rood 1.000 – 1.200 Hz
+ Violet 1.000-2.000, plus 300-400; 600-800 Hz
+ Wit 1.100-2.000 Hz

Tijdens het mechanisch meten van de proefpersonen, genezer en auralezeres gaf dominee Rosalyn Bruyere haar eigen inbreng, waarbij ze de verschillende kleuren die ze intuïtief waarnam afzonderlijk opnam. In alle gevallen waren haar weergaven dezelfde als die mechanisch werden getoond. Hunt herhaalde dit experiment met andere helderzienden met dezelfde resultaten.