Wat is geluk?

Geluk

Ik wil graag een zeer fundamenteel concept uitlichten. Maar basisconcepten betekenen niet dat ze niet belangrijk zijn. Juist omdat ze in principe op de basis zijn gebaseerd, zijn ze van groot belang, want als we er niet goed voor zorgen, kunnen we er niets bovenop bouwen.

 

Het is een feit dat wij energie in ons leven stoppen in wat we wensen, in wat we nastreven. En wat we het meest van alles nastreven is om gelukkig te zijn en niet te lijden. Dat is onze voornaamste wens, dat is onze grootste wens als we kijken iemand onafhankelijk van de cultuur, onafhankelijk van de religie, onafhankelijk van de sociale status of het opleidingsniveau: ieder van ons verlangt er innig naar om vooral gelukkig te zijn en niet te lijden.

 

Het is dat verlangen dat ons beweegt om alles te doen wat we eenmaal doen of willen doen. Dat is de kracht, dat is de drive die achter elke handeling zit die we doen. Het is de wens om gelukkig te zijn en de wens om niet te lijden. Dit is zoiets als wat iedereen raakt, onafhankelijk van waar ze voor leven en wat ze overal ter wereld doen.

 

En dit brengt ons bij een zeer belangrijke, zeer fundamentele, maar zeer belangrijke vraag.

 

 

Dus wat is dan geluk? Het is een zeer fundamentele vraag, maar het is verwonderlijk om te zien dat heel vaak velen van ons deze vraag nooit echt oprecht stellen. Of er überhaupt bij stil staan in het dagelijks. We willen allemaal gelukkig zijn, maar we vragen ons nooit af wat geluk precies is, we stellen onszelf nooit de vraag: wat moet ik doen om gelukkig te zijn, omdat we zelfs niet heel duidelijk weten wat geluk is. De eerste stap die heel belangrijk is om onszelf duidelijk te maken wat geluk is, is een vraag die alleen jij kunt beantwoorden.

 

Ik kan je mijn antwoord geven, maar ik kan je niet je antwoord geven. Ieder van ons moet zijn eigen begrip vinden wat geluk is. Mijn eigen ervaring is dat geluk een innerlijke staat is. Een innerlijke staat van welzijn waarin we niet willen dat er iets anders is dan wat het is op dat moment. Het is dat punt welke normaal gesproken niet zo lang duurt, maar het is dat moment waarop we gewoonweg gelukkig zijn. Dat moment waarop we niet willen dat er iets anders is dan wat het is, met andere woorden alles is echt prima. Helemaal okay, dus. Als je het hebt over de betekenis van geluk is het vooral voor mij persoonlijk, dit is een persoonlijk begrip, maar het hoeft niet degene te zijn die je begrijpt.

 

Maar voor mij is dit geluk in een staat waarin alles in orde is, we zijn tevreden, we zijn in vrede met ons zelf en anderen. En deze innerlijke staat is iets wat veel meer verbonden is met onze voldoening dan met het plezier, en vaak maken we een verwarring waarin we denken dat plezier geluk is. En we proberen onszelf tot geluk te brengen door onszelf tot genot te bewegen. Maar door onze eigen ervaring gaat het niet lang mee en werkt het niet echt tijdelijk, maar het werkt niet echt omdat geluk veel meer verbonden is met tevredenheid dan met plezier.

 

De regel die het belangrijkst is, is in principe de gouden regel. En de gouden regel in het leven is dat je alles doet wat je wilt doen. Het maakt niet uit wat het is. Doe wat je wilt zolang het maar werkt? Wat betekent het om het te laten werken? Als het je echt gelukkig maakt. Als het werkelijk je lijden wegneemt. Het lijkt dus een zeer tolerante regel dat je alles kunt doen.

 

 

Het is als één keer. Een persoon kwam naar Boeddha en vroeg het aan Boeddha. Wat vind je van het bestaan van de Goden? Oké, de Boeddha leefde in India met een cultuur die gebaseerd was op de Hindoeïstische religie en dat er binnen die religie een concept van vele goden bestond, zoals Brahma en Vishnu en Indra enzovoort.

 

Dus in die tijd werd de vraag aan Boeddha gesteld: wat denk je over alle goden? Toen antwoordde Boeddha simpelweg. Ik ben hier niet om te vertellen of er één God bestaat of niet bestaat of als er veel goden bestaan of niet bestaan. Ik ben hier niet om daar op in te gaan. Het enige wat ik kan zeggen is onafhankelijk van het feit of de goden wel of niet bestaan: je geluk en je lijden is afhankelijk van jezelf en niemand anders. Dus alles wat ik hier ben om te doen is om met je te delen wat je kunt doen om meer geluk te krijgen en minder te lijden.

 

We weten allemaal, intellectueel tenminste dat de leer (de Dharma) van de Boeddha niet slechts een onderwerp van studie is, en ook niet eenvoudigweg iets is om op onze meditatiekussens te beoefenen. Maar als we ons door ons dagelijks leven haasten, is het gemakkelijk om te vergeten dat de kwaliteit van de Dharma nauw verbonden is met de kwaliteit van onze geest, van moment tot moment.

 

Iedereen kan baat hebben bij instructies over hoe ze hun eigen leven en dat van anderen kunnen verrijken door vijf nobele kwaliteiten te cultiveren die binnen ons bereik liggen. In het Engels is het contentment, rejoicing, forgiveness, good heart, and mindfulness.

1. Contentment / Tevredenheid

 

We moeten grondig onderzoeken of mensen met roem, macht en rijkdom gelukkig zijn en of degenen die niets hebben altijd ongelukkig zijn. Als we hier naar kijken, zien we dat geluk niet gebaseerd is op objecten, maar op de mentale toestand. Om die reden zijn degenen die echt gelukkig zijn, degenen die waarderen wat ze hebben. Wanneer we tevreden zijn, zijn we op dat moment vervuld.

 

Tevredenheid, is een waardevolle troef, niet alleen voor spirituele mensen, maar voor iedereen. Teleurstelling ruïneert elke kans op geluk en welzijn, maar echt geluk is onmiddellijk aanwezig in een moment van tevredenheid en voldoening. Vanaf vandaag, wat er ook gebeurt, probeer te waarderen wat je hebt: het comfort van je huis, het plezier van je bezittingen, en de goedheid in de mensen om je heen. Het geluk is al aanwezig en toegankelijk voor ieder van ons.

 

Als we ons voorstellen wat er nodig is om ons gelukkig te maken, zien we vaak een andere plaats of object dat we nog niet hebben of kunnen bezitten: Ik sta op het punt dat te doen. Ik ben op weg daarheen. Ik kan het bereiken, ik heb het gewoon nog niet bereikt. Zolang de vervulling op afstand is, blijven we onvervuld. Als we niet krijgen wat we willen, zijn we niet gelukkig. Ironisch genoeg, als we eenmaal krijgen wat we zoeken, is het niet zo bevredigend, en we zijn nog steeds niet gelukkig. Het gras is altijd groener bij de buren.

2. Rejoicing / Blijdschap

 

De tweede is rejoicing / blijdschap. Onze fundamentele goede eigenschappen worden verduisterd door negatieve emoties. De Boeddha zei dat er 84.000 soorten negatieve emoties zijn, maar er zijn er twee in het bijzonder die vaak problemen veroorzaken omdat ze moeilijk op te merken zijn: trots en afgunst. Jaloezie is een van onze grootste, meest onnodige vormen van geestelijk lijden. Als het leven van iemand anders beter is dan het onze, worden we jaloers, boos en teleurgesteld. Het kan ons soms erg ongemakkelijk maken: ons voedsel verliest zijn smaak, we hebben moeite met slapen en onze bloeddruk kan stijgen. Blijdschap is de tweede intelligente remedie tegen al deze nutteloze zelfmarteling. We kunnen mentaal delen in het geluk van anderen. Is er een eenvoudigere manier om geluk te bereiken?

3. Foregiveness / Vergeving

 

De derde kwaliteit is vergeving, wat erg belangrijk is. Trots kan vrij krachtig zijn. Zelfs op momenten dat we liefdevol en zorgzaam zijn, als we het niet met iemand kunnen vinden en ons hart zegt: “Het beste wat we kunnen doen is gewoon vergeven,” achter die stem is er een andere die zegt: “Nee, niet doen. Je hebt gelijk. Je hebt niets verkeerds gedaan!”. Trots verhindert ons voortdurend om anderen te vergeven, een daad die zo gezond en mooi is.

 

Vergeven en verontschuldigen hebben de macht om kloven volledig te genezen, maar we moeten begrijpen hoe en wanneer we ze moeten toepassen. Als we het te vroeg proberen, kan de situatie nog steeds volatiel zijn. We moeten het juiste moment vinden, en als we dat eenmaal hebben gedaan, moeten we voorzichtig zijn met de woorden die we kiezen, de toon van onze stem, en zelfs de fysieke gebaren en gezichtsuitdrukkingen die we maken. Elk van deze heeft veel macht, en als een van hen is uitgeschakeld, zullen we niet zo effectief zijn.

4. A good heart / een goed hart

 

Het allerbelangrijkste is een goed hart te hebben, en dat is de vierde kwaliteit. Om een goed hart te hebben, moeten we, net als al het andere, onderzoeken tot we duidelijk zijn over wat echt welzijn eigenlijk is, zowel in de tijdelijke als in de langetermijnbeleving. De bron van geluk en welzijn is niet alleen liefdevolle vriendelijkheid en mededogen, maar ook inzicht in de ware zienswijze op de werkelijkheid, omdat iemand die de werkelijkheid volledig herkent een Tathagata wordt, of volledig ontwaakt. Omgekeerd is de bron van het lijden haat, verlangen en kortzichtigheid. Deze drie zijn de wortels van waaruit al onze problemen groeien.

 

Met “waarheidsgetrouwheid” wordt het kennen van de aard van de dingen precies zijn zoals het is bedoeld. De diepgaande, essentiële aard van wat is. Dit inzicht heeft te maken met hoe we de dingen ervaren. Alles wat ons voorkomt, lijkt echt en solide, maar is in feite slechts een impressie van iets wat zich voordoet als gevolg van oorzaken en omstandigheden. De dingen bezitten op zichzelf en van zichzelf niet eens een greintje vast bestaan. Daarom leerde de Boeddha dat alle fenomenen leegte zijn terwijl ze zich in afhankelijke verbinding voordoen.

5. Mindfulness / Meditatie

 

 

Om dit te bereiken moeten we de lessen of technieken zoals meditatie toepassen in het dagelijks leven. De eerste stap naar het ontwikkelen van vriendelijkheid is mindfulness, het zo rustig en duidelijk mogelijk maken van onze gedachten, wat de vijfde nobele kwaliteit is. Dit is iets wat we elke dag kunnen oefenen, waar we ook zijn, wat we ook doen. We moeten ons bewust zijn van elk moment. Wat zeggen we? Wat denken we? Hoe bewegen we ons? Wees je bewust van moment tot moment, voordat je het lichaam beweegt, voordat je spreekt, en ook terwijl je beweegt en spreekt; blijf je daarna bewust, vraag je je af, wat heb ik gezegd of gedaan?

 

Er zijn vele soorten meditatietraining, maar ze vallen allemaal in een van de twee categorieën: de eerste is doelbewuste meditatie met inspanning, en de tweede is het beoefenen van het volledig moeiteloos zijn, vrij van conceptuele focus. De meest diepgaande en ware meditatie is de training in volledige moeiteloosheid, maar het is niet onze gewoonte om zo te zijn.

Atisha

 

De grote meester Atisha vroeg zich af wat het betekende om echt geleerd te worden en concludeerde dat echte wijsheid is om ego-loosheid te begrijpen. Echte ethiek is om je eigen hart te hebben bedwingen of te verzachten; wanneer dat het geval is en iemand er echt om geeft, is waakzaam en gewetensvol, dat is echte ethiek. Wat is de belangrijkste verdienste? Atisha zei dat het is om een diep gevoel van zorg voor het welzijn van anderen te hebben. Wat is het belangrijkste teken van succes of prestatie? Geen helderziendheid of wonderbaarlijke krachten, maar minder egoïstische emoties. Dit klinkt misschien als een paar eenvoudige zinnen, maar ze zijn zeer diepgaand en van groot nut als je ze ter harte neemt.

 

Dagelijks leven zijn bundels van verzamelwerken van verschillende hoog gewaardeerde leraren rond de wereld.
Ref: Lama Michel RinpocheChokyi Nyima Rinpoche