3.5Hz – 7.5Hz | Spiritual Revival & Awakening | Sound Journey

3.5Hz – 7.5Hz | Spiritual Revival & Awakening | Sound Journey

Het woord binauraal betekent “twee oren hebben of ermee te maken hebben”. Dit vertegenwoordigt het proces, dat werkt door tegelijkertijd een marginaal verschillende geluidsfrequentie naar elk oor te sturen via een hoofdtelefoon.

 

Hersengolf-meesleping vindt plaats in de hersenen en wordt veroorzaakt door een fysiologische reactie. Bij het horen van twee tonen van verschillende frequenties – tegelijkertijd naar de linker en rechter oren gestuurd – neemt het brein een derde toon waar op basis van het wiskundige verschil tussen de twee frequenties. De hersenen volgen dan mee op de nieuwe frequentie en produceren hersengolven met dezelfde snelheid van Hertz (Hz).

 

Bijvoorbeeld: als een geluidsfrequentie van 200 Hz naar het linkeroor wordt gestuurd en 205 Hz naar het rechteroor, zullen de hersenen die twee frequenties verwerken en een nieuwe frequentie bij 5 Hz waarnemen.

 

De hersenen volgen dan mee op de nieuwe frequentie (5 Hz), waardoor hersengolven worden geproduceerd met dezelfde snelheid van Hertz (Hz). De technische term voor dit proces is ‘frequentie na reactie’.

 

Onthoud dat de hersenen alleen op de juiste manier zullen reageren als ze tegelijkertijd de geluidsfrequenties via een hoofdtelefoon ontvangen. U kunt dit zelf testen met behulp van de testtoon verderop op de pagina.

Post a Comment