Nieuwste blog posts

Calmer | Muziek voor Sound Healing, Meditatie, Yoga en meer

 

Calmer is een opkomend online (Youtube) platform voor het delen van uiteenlopende muziek composities en klankervaringen. Onze missie is om de wereld gezonder en gelukkiger te maken door de kracht van kalmte. Onze Sound Journeys, Binaural Beats, geleide meditaties, ASMR en live Sound Healing sessies kunnen hier een bijdrage aan leveren.

 

Alle muziek op Calmer wordt gemaakt door in-house Klanktherapeut en Muziekproducent Rémon Konjanan.  Hij gebruikt hiervoor verschillende elementen zoals 3D Microfoonopnames van instrumenten voor Klanktherapie, Synthesizers, Samples en een reeks aan digitale effecten.

Bekijk meer

Calmer | Sound Journeys, Binaural Beats, Geleide Meditaties, Meditatie & Yoga Muziek

Alles over Sound Healing

 

Muziek is niet uitgevonden of ontdekt, maar eerder iets wat is aangeboren in ons allemaal. Het is dan ook geen verrassing dat Sound Healing eeuwenlang is gebruikt als therapie om veel van de kwalen te verlichten en te genezen. Sound Healing is het proces waarbij een beoefenaar alle (of specifieke) aspecten van muziek – waaronder de emotionele, psychologische, spirituele, fysieke, sociale, mentale en oppervlakkige – gebruikt om de gezondheid van zichzelf of een cliënt te verbeteren.

 

Klank Therapie verbetert vele facetten van het leven van de cliënt, waaronder emotionele en sociale ontwikkeling, cognitief en motorisch functioneren, en psychologische en psychiatrische gezondheid.

Bekijk meer

Sound Healing

Cymatics – Resonantie in Beeld

 

Cymatica is de studie van geluid en trilling zichtbaar gemaakt, meestal op het oppervlak van een plaat, diafragma of membraan.

Van oud-Grieks: κῦμα, dat “golf” betekent, is Cymatica een deelverzameling van modale trillingsverschijnselen. De studie van zichtbaar geluid en trilling. De term werd bedacht door Hans Jenny (1904-1972) een arts en natuurwetenschapper. In ‘Cymatics: De studie van golfverschijnselen’ concludeerde hij: “Dit is geen ongeregelde chaos; het is een dynamisch maar geordend patroon.”

De meervoudige vormen van universele geometrie, symmetrie en schoonheid die ontstaan door resonantie in verschillende media, laten ons nadenken over de aard van geluid, trilling, vorm en nog veel meer vragen.

Bekijk meer

Cymatics - Resonantie in Beeld

Chakrapsychologie

 

De theorie van het subtiele lichaam en zijn energiecentra genaamd chakra’s (of padmas (lotussen), ādhāras, lakṣya’s (brandpunten), etc.) komt voort uit de traditie van Tantrisch Yoga, die opbloeide in het jaar 600 tot 1300, en vandaag de dag nog steeds beoefend wordt. In volwassen Tantrisch Yoga (na het jaar 900) gebruikte elk van de vele stromingen binnen deze traditie een ander chakra-systeem, en sommige stromingen gebruikten er zelfs meer dan één.

 

Er is veel geschreven en te schrijven over Chakrasystemen met bijbehorende frequenties, betekenissen en symbolen .

Bekijk meer

Chakrapsychologie

Het energetisch lichaam

 

Eer zijn veel menselijke energievelden. Deze omvatten de fysiek meetbare elektromagnetische en magnetische velden die worden gegenereerd door alle levende cellen, weefsels en organen, en het lichaam als geheel. Maar er zijn ook biovelden – subtiele of vermeende velden die voortkomen uit deze pulserende eenheden van het leven – evenals onze subtiele energielichamen, kanalen en aspecten van het zelf.

 

Het idee van een menselijke aura, een stralende lichtgevende wolk die het lichaam omgeeft, is een oud concept. Heilige afbeeldingen uit het oude Egypte, India, Griekenland en Rome gebruikten deze conventie voordat ze zo populair werd in de christelijke kunst, en voordat de aura beschouwd werd als een eigenschap van een gewone alledaagse mens. Eeuwenlang geloofde men dat helderziende mensen werkelijk een aura konden zien die gewone personen omringde, en deze verschilde van persoon tot persoon in kleur en karakter, en drukte de gezondheid, emotionele en spirituele eigenschappen uit.

 

“Er is een geestelijke sfeer die iedereen omringt, zowel als een natuurlijke en lichamelijke.” W.J. Kilner

Bekijk meer

Het (energetische) Lichaam